Pro termíny setkání sledujte ohlášení při bohoslužbách a
program na stránkách sboru

Společná večeře
Pravidelné schůzky jsou každé druhé úterý (v lichých týdnech) zpravidla na faře ČCE v HK v 17 nebo 19 hodin.


Kdo jsme?

"Odrost je pro mě především setkání lidí, kteří jsou si blízcí skrze víru, věk a i jinak (lidsky) blízcí. Naprosto mi vyhovuje, že náš Odrost má formální i neformální podobu a jeho frekvence jednou za 14 dní, mi také připadá rozumná. Už se těším na grilování na zahradě."
***
***
***
"Jsme skupina přátel ze sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové a navazujeme na tradici Třicátníků. Scházíme se zpravidla na faře. Bavíme se o všedních i nevšedních věcech, zpíváme písničky ze Svítáku, vyměňujeme si různé zkušenosti a často hledáme odpovědi na společné otázky."
***
***
***
Z modlitby: "Pane Bože, děkujeme Ti, že jsi nám umožnil se sejít a jsme moc rádi za naši skupinku lidí, která se schází ve Tvém jménu. Každý z nás se věnuje jiné profesi, ale přesto máme jedno společné, víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, ta nás spojuje ke společnému setkávání..."


Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a rádi vás přivítáme na některém z našich setkání.